Ajan Mies | 20. Miesten Viikko 4.-10.11.2024

Kahdeskymmenes vuosittainen Miesten Viikko toteutetaan jälleen isänpäivään päättyvällä viikolla marraskuussa. Vuoden 2024 teema on Ajan Mies.

Maailma muuttuu, miehet muuttuvat. Mielikuvat hyvästä mieheydestä elävät ajassa – niin miehillä itsellään kuin muillakin. Ajan miehenä saa olla tarkkana, jotta pärjää. Tulee olla sopivasti jämäkkä, sopivasti joustava – tulee taipua, mutta ei katketa.

Stereotypioita, miesmyyttejä ja -rooleja murretaan hurjalla vauhdilla, välillä jopa turhan likinäköisesti – osa miehistä jää oikeaan paikkaan, mutta väärään aikaan. Tuntuu, että toimet miehen ahtaan roolin laventamiseen päätyvätkin supistamiseen. Moninaisuuspuhe ei välttämättä koske miesten moninaisuuksia – erilaisia tapoja olla mies.

Siispä, miten olla Ajan Mies?

Keskusteluun voi osallistua somessa käyttämällä tunnistetta #miestenviikko tai kirjoittamalla suoraan Miesten Viikon Facebook -seinälle.

Haaste!

Miesten Viikon perinteeseen kuuluu, että yhteiskuntamme toimijat haastetaan mukaan huomioimaan teemaviikko - eli miehet - tavalla tai toisella toiminnassaan. Mikäli haluatte maininnan omasta tarjonnastanne Miesten Viikon ohjelmaan, käykää täyttämässä tapahtumailmoituslomake sivuilla www.miestenviikko.fi tai lähettäkää tietoa tapahtumasta osoitteeseen miestenviikko@miessakit.fi.

Ohjelma on katsottavissa tapahtumakalenterissa Miesten Viikon sivustolla ja Facebookissa.

Tervetuloa mukaan tukemaan miehiä muuttuvassa yhteiskunnassamme!

Lisätiedot

Facebook | Twitter | miestenviikko@miessakit.fi


Miesten Viikko on vuosittainen teemaviikko, jolloin järjestetään
miesten hyvinvointia tukevaa toimintaa ja tapahtumia sekä nostetaan esiin miehiä koskevia yhteiskunnallisia teemoja.